Hz. Amr Bin As (r.a)

‘’Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. ​(Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002) Tutunacak bir şeylere en çok ihtiyacımızın olduğu bir asırdayız. Herkesin içinde bir boşluk, herkes bir arayış içindeyken bu hadis bir teselli, bir yol gösterici niteliğinde… Peki Rasulullah’ın ‘’tutunun kurtulursunuz’’ dediği güzide ashabı ne kadar tanıyoruz? Tanımak sevmenin ilk Devamı…