HAYATI CİHAD MEYDANLARINDA GEÇEN AMA YATAĞINDA VEFAT EDEN KAHRAMAN

Ayşenur Kaplan tarafından tarihinde yayınlandı

Hepimizin hayatında kendisine kahraman seçtiği insanlar vardır. Hayatımızın bir yerine dokunan, ilham kaynağımız olan insanlar vardır. Hz. Halid bin Velid de benim kahramandı. Onun şecaati, kahramanlığı, zekası, stratejisi hayran olduğum şeylerdi.

Halid bin Velid, Dünyadaki en büyük komutanlardandır. Asrı saadette savaş sanatını en iyi bilenlerin önde geleniydi. Müslüman olması Mekke’nin fethine yakındır. Hz. Amr bin As ile birlikte Müslüman olmuşlardır.

Müslüman olmadan önce de pek çok savaşa katılmış ve başarılar kazanmıştır. Uhud günü Halid bin Velid’in stratejik zekası yüzünden Müslüman ordusu bozguna uğramıştır.

En güçlü orduları  dize getiren Halid’in içine iman kıvılcımlarının düşmesi kardeşinin Müslüman olması ile başlar. Bir sorgulama dönemi ve ardından hidayetle noktalanan bir hidayet öyküsü Onunkisi.

Kardeşi velid bedir savaşında Müslümanlara esir düşmüştür. Karşılığında ödenen diyet ile serbest kalmış fakat medine’de Müslümanların yaşama biçiminden çok etkilenmiş, Mekke dönünce Müslüman olup tekrar medine’ye gitmiştir velid. Medine’den de sık sık ağabeyine islama davet mektupları yazmıştır. Halid’in yüreğine ilk kıvılcımları bu mektuplar atar. Peygamber Efendimiz umre için mekkeye gittiğinde Halid peygamberi görmek istemez, görürse Müslüman olmaktan korkmaktadır. Peygamber Mekke de halid’i göremeyince kardeşine:

‘“Hâlid nerelerde? Onun gibi birinin İslâmiyeti tanımaması, bilmemesi olamaz. Keşke o, bütün gayret ve kahramanlıklarını müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi ne kadar hayırlı olurdu. Kendisini, sever, üstün tutardık.” Demiştir. Bu sözler Halid’in kulağına gidince kalbinde ciddi değişiklikler olmuştur. Bir süre ortalıktan çekilmiş ve düşünce alemine dalmıştır. Hayatı boyunca Müslümanlarla girdiği savaşları ve sonuçlarını düşünmektedir. Hepsinde sayılarının az olmasına rağmen galip olan Müslümanlar olmuştur. Tabiri caiz ise ne uğruna savaştın diye sormaktadır kendisine.

Hudeybiye’den önce peygamber ve sahabisi üzerine bir akın düzenlemiş ve onları namaz kılarken bulmuştur. İçinden şimdi bunlara saldırsak hepsini öldürürüz demiş fakat harekete geçmemiştir. Sonra ikindi namazının farzını tedbirli bir şekilde kıldıklarını görünce ‘ Muhammet korunmaktadır’ kanaatine varmıştır.

Hüdeybiye’den kısa bir süre sonra da Müslüman olmak için medine’nin yolunu tutar. Yolda amr bin as ve osman bin Talha ile karşılaşırlar. Medineye vardıklarında kardeşi velid onları karşılar ve  efendimizin onları beklediğini söyler. Heyecanla huzura çıkarlar ve Müslüman olurlar. Müslüman olduktan sonra kılıcını peygambere uzatır ve bu kılıçl çok Müslüman öldürdüğünü söyler. Peygamber de artık o kılıcı kafirler için kaldıracağını söyler ve geri iade eder.

Bu günden sonra bir çok savaşta komutan olarak görev almıştır. İslam için ilk zaferi mute savaşıdır. Mute 3 komutanın aynı meydanda şehit olduğu bir savaştır. Ordu 3 komutanı kaybedince aralarından halid’i seçerler kumanda etmesi için. Moral olarak da çöken ordunun başına geçmiş ve onları cesaretlendirecek konuşmalar yapmıştır. Daha sonra keskin zekasını göstermiş ve rumları bir savaş hilesiyle yenmiştir. Ordunun arkada savaşanlarını önce savaşanları ile yer değiştirmiş, yeni yüzler gören rumlar Müslümanlara yardım geldiğini zannederek paniğe kapılmış ve sonunda yenilmişlerdir. Bu savaşta Halid bin Velid tam 7 tane kılıç kırmıştır. Bu savaşı peygamber ashabına birebir anlatırken, halid’in komutayı ele almasını’ şimdi sancağı allahın kılıçlarından bir kılıç aldı’ diyerek aktarmıştır. Bu savaştan sonra kendisine ‘ Seyfullah: allahın kılıcı’ denilmiştir.

 Halid bin Velid hayatının sonuna kadar bu lakaba layık bir insan olmak için çalışmıştır. Ömrünü allah yoluna harcamış insanlardandır. Allah yoluna hizmet etmek için çeşit çeşit yol vardır. Onun yolu da cihattı. Hz. Ebu bekir ve hz. Ömer dönemlerinde ordu komutanlığına devam etti. Hz. Ömer döneminde görevden alındı ama o isyan etmedi ve bir asker olarak cihada devam etti. 642 yılında Humus’ta hastalandı. Kendisini en çok üzen şey, yatakta ölmekti. Hayatı cihad meydanlarında, at sırtında geçen bir yiğidin yatakta ölüyor olmasını kaldıramıyordu. Öleceğini anlayınca arkadaşlarından onu ayağa kaldırmasını istedi. Ayağa kalkınca eline kılıcını aldı ve:

“Nice kılıçlar elimde parçalandı, işte bu benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen, hayatı hep savaş meydanlarında geçip, yatak yüzü görmemiş olan bu Hâlid’in yatakta ölmesidir. Resûlullah’ın ( aleyhisselâm ) hiçbir Eshâbı, rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde Din-i İslâmı yayarken garîb olarak şehîd oldu. Ah… Hâlid!… Şehîd olamıyan Hâlid! Harb, benim etimi çiğneyemedi. Şehîdlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücûdumda bir karış yer yoktur ki, ya kılıç yarası, ya bir ok yarası veya bir mızrak yarası olmasın, ömrü, Din-i İslâmı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu, böyle yatak üzerinde mi olacak? Ölümü, harb meydanında, atımın üzerinde, düşmana Allah için kılıç sallarken şehîd olarak beklerdim.”

Dedi. Ölümü ayakta karşılayacağını söyledi ve kelimei şehadet getirerek yatağına düştü. Koca bir kahraman hayatına yumuşak bir yatakta son verdi.

O dünya tarihinin en büyük kumandanlarındandır.

 Katıldığı 200 ün üzerinde savaşın hepsinden muzaffer dönen Halid bin Velid’e selam olsun. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.

Kumandanlık yaptığı bazı savaşlar:

Halid bin Velid’in Komutan olduğu bazı savaşlar !

Ecnadeyn

Necran

Irakeyn

Sasani İmparatorluğunu yendi..

Bizans’ı Yendi..

Köprü Savaşı..

Yemame

Yemen Kurkuf savaşları..

Benu Kaynuka .

Beni Sadr Savaşları..

Kazımıye

Hire Komutanı

Kınısrin Komutanı

Yermuk Komutanı

Beni Huneyne ..

Mute Komutanı

Bedir ( Müşriklerin komutanı )

Uhud ( Müşriklerin Komutanı )

Hendek ( Müşriklerin Komutanı )

Şam komutanı

Humus Savaşları

Hama Savaşları

Gasani Devletini yıktı..

Nuteybe savaşları…

Ridde savaşları Komutanı

Tüleyhatul Esad Savaşları..

Müseyleme Savaşları..

Beni Nureyve savaşları..

Malik bin Dırrar Savaşları Komutanı ..

Mekke’nin Fethinin komutanı

Huneyn Komutanı

Enis savaşları..

Kesker savaşları Komutanı

Anbar Komutanlığı ..

Aynut Temir Savaşları..

Hanefiz Savaşları Komutanı

Sena Savaşları komutanlığı

Firaz fatihi ..

Aynul Cebbarin Savaşları..

Busra Komutanlığı

Irak Fatihi

İran’ın Fatihi

Suriye’nin Fatihi

Umman’ın Fatihi ..

Bahreyn Fatihi ..

Kuveyt Fatihi

Filistin Fatihi

Kenarı Fırayteyn Savaşları Komutanlığı

Uzza Savaşı Komutanlığı

Beni Huzeyme Savaşı Komutanlığı

Kaynakça

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Hayatlar/EshabiKiram/Detay/HALID-BIN-VELID-radiyallahu-anh/848

Halid bin Velid'in Komutan olduğu bazı savaşlar !EcnadeynNecran Irakeyn Sasani İmparatorluğunu yendi..Bizans'ı…

Hz.Ömer (r.a) paylaştı: 12 Ekim 2015 Pazartesi

Kategoriler: Asr-ı Saadet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.