Site icon PATİKA TOPLULUĞU

FERASETİN ASRI SAADET HALİ

Geleceğe nokta atışı…

Bugünden ileriyi görmek…

Var olan bir olayın perde arkasını bilmek…

Açık gözlü, tedbirli olmak…

Allah’ın hz. İnsana manevi bir idrak kabiliyeti vermesi…

Olayların olmadan önce kalbe doğması…

Şu zor günlerde anlamına en çok ihtiyacımız olan kavram feraset…

Allah peygamberlerini insanların en seçkinleri kılmıştır. Zeka olarak, anlayış ve kavrayış bakımından insanların en üstünü Peygamberlerdir. Peygamberin sıfatlarından biri de fetanettir, üstün bir kavrayış yeteneği, keskin zeka… bu sıfatın mümindeki karşılığı ferasettir. Hz. Peygamber:

‘Mü’minin firasetinden sakınınız! Çünkü o, Allah’ın nuruyla bakar.’ (Tirmizi, 15/3127)

Örneği asırlar öncesinden olan bir kavram feraset… en güzel örnek olan Sevgili Peygamberimizden…

Allah rasulü peygamber olmadan önce de yüce bir ferasetle hareket ederdi. Yine Kabe’deki hakem olayı bunun güzel bir örneğidir:

Kureyşin en yaşlısı Ebu Ümeyye bu savaşı önlemek için:

Mesele hz. Peygamber’e anlatıldı. O da çözüm olarak ridasını yere serdi, her kabileden bir kişi seçti. Sonra Hacerü’l esvedi örtünün üzerine koydu. Her kabileden kişiler örtünün bir ucundan tutarak kaldırdı. Alemlerin Efendisi de Hacerü’l esvedi yerine koydu. Böylelikle sorun güzel bir çözüme kavuşmuş oldu.

Hz. Peygamber’in bu çözüm önerisi ne denli bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor…

Feraset, haramları da görme yeteneğidir bir bakıma… bazen hepimize olmaz mı? Kötü bir olay öncesi içimize bazı hisler doğar. Bazen ortada hiçbir sebep yokken bir şeyler doğru gelmez işte bunlar da ufak ufak ferasettir hayatımıza bahşedilen…  işte bir örnek daha asrı saadetten…

‘Cebrail as Rasulullah’ın yanına geldi. Rasulullah’ın dünya ile ahiret arasında serbest bıraktı. Rasulullah ahireti tercih etti. Sen Rasulullah’ın parçasısın. Ehli beyttensin. Allah’a yemin olsun ki ehli beytten kimse kıyamete kadar dünyaya hâkim olamayacaktır. (Yani dünyaya ait olan mal, para, makam gibi uzun süre ve tam olarak sahip olmayacaktır.) sizi dünyadan alıkoyan şey, dünyadan daha hayırlı olan ahireti tercih etmenizdir.’ Demiştir. Fakat Hz. Hüseyin yine de gitmesi gerektiğini söyleyince İbn Ömer Hz. Hüseyin’e sarılıp ağlayarak:

Asrı saadet, feraset açısından da hoş bir numunedir. Onlar Allah’ın emirlerine olan teslimiyetleri dolayısıyla derin bir anlayış ve olaylardan ilham alma becerisi ile donanmışlardır. Feraset Müslümanın en önemli vasıflarındanken bizler neden her olaya böyle kör ve böyle sağırız? Bunu uzun uzun düşünmemiz lazım. Bizler günümüz Müslümanları olarak neden ferasetimizi kaybettik? Ya da neden sezgilerimiz aktifleşemiyor bir türlü. Bu ay ödevimiz ferasetimiz üzerine düşünmek olsun….

Selam ve dua ile…

Exit mobile version