Site icon PATİKA TOPLULUĞU

BAŞLANGICIN TOHUMLARI

Dünya tarihinin en kutlu başlangıcının bir medeniyete dönüşme çalışmalarının başladığı yer…

İslamiyetin ilk vakfiyesinin sahibi…

Nübüvvete kucak açan sahabi…

Evini bir mektebe çeviren kutlu insan…

Erkam bin Ebü’l Erkam

Mekke’nin soylu ve zengin kabilelerinden birine mensup olan Hazret-i Erkam’ın evi Beytullah’a çok yakın olması ile bilinir. Evinden Kâbe gözükürdü. Allah Rasulü’ne nübüvvet görevi verildiğinde henüz bir avuç Müslüman vardı Mekke’de. Bunlardan büyük kısmı da imanlarını gizlemek durumda kalmışlardı zira Mekkeli müşriklerin yoğun eziyetine maruz kalıyorlardı. En yakın akrabaları bile sırf Müslüman oldukları için eziyet etmekten geri durmuyordu. Mekke’ye İslam tohumlarını atacak bereketli bir yuvaya, bir kaleye ihtiyaç vardı.

Hazret-i Erkam Müslüman olunca Allah Rasulü ve Hz. Ebu Bekir r.a. ’yı evine davet etti. Onlar da davete icabet ettiler. Hz. Erkam’ın geniş salonlu ferah evinde namaz kıldılar huzurlu sohbetler ettiler. Hz. Erkam Allah Rasulü’nü hayırlı bir teklif için çağırmıştı:

‘Ya Rasulallah evim evinizdir. Bundan sonra Müslümanlarla burada ibadet edelim. Vahyi burada karşılayalım’

Allah Rasulü bu teklife çok mutlu oldu. Bu davet Müslümanları çok rahatlatacak bir davetti. Aynı zamanda da büyük bir fedakarlıktı. Zira Hz. Erkam evini İslam’a vakfetmişti. Bu o zorluk devrinde devrim niteliğinde bir fedakarlıktı.

Bundan sonraki zamanlarda Müslümanlar Hz. Erkam’ın evinde toplandı. Vahyin ışığı buradan Mekke’ye yayılmaya başladı. Zaman zaman müşrikler bile gizlice Hz. Erkam’ın evine yaklaşıp Vahyin o Muazzam bestesine kulak vermeye geliyorlardı. Erkam’ın evi gizli bir sığınak, nübüvvetin kalesi olmuştu. Bundan sonra tarihler Hz. Erkam’ın evinden bahsederken ‘Daru’l İslam veya Daru’l Erkam’ diye anacaktı. O evini İslam’a bağışlayarak İslam’da ilk vakfı kurmuş ve kutlu çağrının bir medeniyet inşa etmesinin vesilesi olmuştu. Kutlu çağrının başlangıç okulu Hz. Erkam’ın evi olmuştu.

Hz. Erkam okuma yazma bildiği için vahiy katiplerinden oldu. İlk hicret edenlerden olmuştu. Bedir savaşında kahramanca savaşmış ve Hz. Peygamber kendisine Merzüban isimli bir kılıç hediye etmişti. Hz. Ebu bekir döneminde zekat memurluğu yapmıştı.

Hz. Erkam zühd ve takva sahibi bir sahabiydi. İbadete çok düşkündü. Vaktinin büyük kısmını Allah’a ibadet ile geçirirdi. 83 yaşında ebedi aleme göç etti ve Cennetü’l Baki kabristanlığına defnedildi.

Hz. Erkam bir devrin başlamasına vesile olan, Saadet asrının tohumlarının atıldığı evin sahibi yüce gönüllü bir insandı.

O devri düşündüğümüzde böyle bir fedakârlık normal bir insanın harcı değildir. Böyle fedakarlıklar ancak yüreklerinde bir kor gibi imanı taşıyan, o kor ile yanan yüreklerin yapacağı bir iştir.

Başlamak her zaman zor olandır. Ortada kimse yokken ben varım demek ve Kutlu Davayı omuzlamak zordur. Hz. Erkam hayatından oldukça ilham alınacak bir sahabidir.

Rabbim gönlümüzü Hz. Erkam’ın cesareti ile nasiplendirsin.

https://www.islamveihsan.com/erkam-bin-ebil-erkam-kimdir.html

Exit mobile version