İSTANBUL ŞAİRİ

Ne harâbiyim ne harabâtiyim Kökü mâzide kalan bir âtiyim Sözlerinin sahibi olan Yahya Kemal Beyatlı, her ne kadar geçmişimizin duayen şairi, kıymetli cevheri olsa da bir o kadar geleceğimizin adeta bir deniz feneridir. Zaten bu dizeleriyle de ne geçmişe ne de geleceğe bağlı olmadığını, ikisinin arasında bir köprü olduğunu, geçmiş Devamı…

SAMİHA AYVERDİ

“Susarız; zira çok defa düşüncemizin afet kesilmiş dehşetine denk olan ifade, söz değil sükûttur.” Der Samiha Ayverdi.  Sükût, sessizlik gibi görünse de çoğu zaman zahir etmektir, zuhurdur.Sükût, batın olanı göstermektir fakat bunu söz gibi açıktan açığa yapmaz. Mahremiyeti koruyarak, tahsis ederek gösterir. İşte tüm sözlerinisükût ederek söyleyen, bu sırra nail olan, sözcüklerin Devamı…

İDRAKİ İDRAK EDEN ADAM: NURULLAH GENÇ

İdrak mefhumuna sözlükte; anlama yeteneği, anlayış, kavrayış manaları verilir. İdrak, insanı özel kılan bir kavramdır çünkü ‘idrak’ e akıl ile erişilir. Bu özellik ise eşref-i mahluk olan insana özgüdür. İdrak; (bir olguya) erişme, kavuşma, ulaşma anlamlarına da gelir. Yani bütün kavramlar, idrak mefhumuyla yine idrak edilir. Ama idrak edilmesi gereken Devamı…

İRFAN YOLUNUN YOLCUSU: YUNUS EMRE

İrfan mefhumunun vücut bulmuş halidir Yunus Emre. Ve şu mısralar dilinden değil, gönlünden dökülmüştür:       İlim, ilim bilmektir       İlim kendin bilmektir,       Sen kendini bilmezsen       Bu nice okumaktır?       Yunus Emre der hoca       Gerekse bin var hacca,       Hepsinden iyice       Bir gönüle girmektir.  Sözleriyle gönüllere giren Devamı…

KUDÜS ŞAİRİ

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlanmadan Kudüs’e Boşuna vakit geçirirsin, Dedi Nuri Pakdil.Ve her lahzasını Kudüs için geçirdi. Kudüs’teki yalazlarla,Maraş’ta yandı eş zamanlı . 1934 yılında Maraş’ta doğan Kudüs şairi ilkokul çağlarında başladı yazı serüvenine. Ortaokula üç yıl gecikmeli başladı. Kudüs’ü 1954 senesinde bir lise öğrencisiyken Hamle isimli dergisine Devamı…